نوشته های برچسب خورده با ‘واکنش واحدی’

مجتبی واحدی سردبیر سابق روزنامه آفتاب یزد و مشاور ارشد مهدی کروبی باز هم نسبت به انقادها و حملاتی که به وی در چند روز خیر شده است واکنش نشان داد، وی در فیسبوک خود مینویسد : «بعد از آنکه من نظر خود در مورد انتخابات آتی مجلس را بیان کردم عده ای ازدوستان در قیاسی نه چندان دقیق ، از من پرسیدند که چرا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ چنین موضعی نگرفتم ؟ البته به نظر من ، شرایط کشور بعد از کودتای ۲۲ خرداد با روزهای قبل از آن تفاوت زیادی پیدا کرده است اما برای آنکه همه دوستان بدانند که من نسبت به آن انتخابات هم به شدت بد بین بوده ام سرمقاله ای که در روز بیستم اردیبهشت ۸۸ در آفتاب یزذ به چاپ رسا»

سرمقاله 20 اردیبهشت مجتبی واحدی در روزنامه آفتاب یزد به نقل از magiran :

با چه زباني بگويند!؟

آخرين سخنان انتخاباتي منتسب به يكي از فرماندهان نظامي، در رسانه هاي اصلاح طلب بيش از حد انتظار بازتاب داشت. اين در حالي است كه نه اين فرمانده، نخستين مقام نظامي بود كه به صراحت در خصوص مسائل انتخاباتي سخن مي گفت و نه اظهارات اخير او را مي توان صريح ترين اظهارنظر در اين خصوص دانست. پيش از اين، مقام هاي نام و نشان دار نظامي، به وفور در تخطئه اصلاح طلبان سخن گفته بودند و عدم تغيير رئيس جمهور فعلي را به هواداران او بشارت داده بودند. البته در اظهارات اين مقام نظامي يك ابهام وجود دارد كه مرتبط با بخشي از سخنراني دو ماه قبل خود اوست. اين فرمانده ارشد در تاريخ بيست و يكم بهمن ماه 87 اظهار داشته بود: »كسي كه نام خود را بسيجي بگذارد اما در رابطه با امر خود سازي و يا شركت در گشت هاي امنيتي احساس وظيفه نكند به معني آن است كه ما نمي توانيم او را به عنوان يك بسيجي فعال و يا حتي عادي به حساب بياوريم«. لذا اكنون مشخص نيست مقصود او از »بخش غيرنظامي بسيج« كه مي تواند در مباحث انتخاباتي وارد شود چيست؟ اما اگر از اين نكته بگذريم، به نظر مي رسد سخنان اخير او از ابعاد مختلف، نگران كننده تر از برخي سخنان قبلي نيست كه جديدترين نمونه آن، اواخر هفته گذشته توسط يك مقام نظامي – روحاني بيان شد. پيش از اين، مقامات سرشناس وابسته يا نزديك به نهادهاي نظامي به صورت علني از وابستگي، خيانت و غرب هراسي اصلاح طلبان سخن گفته و رئيس دولت نهم را الگوي بي نظير خوبي هاي انقلابي و مديريتي معرفي كرده بودند. حتي در روزهايي كه احتمال كانديداتوري خاتمي وجود داشت برخي مقامات نظامي، مستقيماً به تخطئه او پرداختند و رقيبش را تا عرش بالابردند. پس به نظر مي رسد علاقمندي به دخالت بعضي نظاميان در سياست، يك امر اتفاقي نيست و احتمالاً برخي تقسيم بندي هاي جديد نيز تنها يك روش احتياطي است تا بعضي حاميان اين روش، با سوال مكرر در خصوص تعارض اقدامات خود با توصيه هاي امام (ره) مواجه نشوند. به همين جهت بهتر است اصلاح طلبان هم براي به كرسي نشاندن سخن، خود را به زحمت نيندازند و از زاويه اي ديگر به موضوع نگاه كنند. اين زاويه، ممنوعيت غيرقابل ترديدي است كه نسبت به استفاده از امكانات عمومي براي حمايت از يك كانديدا وجود دارد. به عبارت واضح تر، فرض شود همه مردم پذيرفتند بخشي از بسيج كه در خصوص فعاليت انتخاباتي آنها سخن گفته شده ا ست، فارغ از مسئوليت هاي نظامي است. اما آيا همين بخش، از امكانات عمومي كشور استفاده نمي كند؟ البته ممكن است كسي بگويد كه مقصود از فعاليت انتخاباتي بسيج، حمايت از كانديداي خاص نيست و لذا مي توان امكانات عمومي را در راستاي پيشبرد سياست هاي كلي كشور در اختيار بخش غيرنظامي بسيج گذاشت. اما اظهارنظرهاي صريح برخي مقامات نظامي در ماه هاي اخير كه شامل حمايت علني از احمدي نژاد و حمله شديد به همه رقباي احتمالي او بوده است، پذيرش اين ادعا را مشكل ساخته است. پس كانديداهاي اصلاح طلب حق دارند به شدت نگران بهره گيري از امكانات عمومي توسط »بسيج غيرنظامي« براي تبليغ همان ديدگاه هايي باشند كه در دو سال گذشته، بارها توسط برخي مقامات نظامي يا روحانيون فعال در نهادهاي نظامي بيان شده است. اين نگراني آنگاه تقويت مي شود كه رفتار رسانه ملي در تبليغ حداكثري براي رئيس جمهور فعلي و عدم انعكاس ديدگاه مخالفان او در برنامه هاي رسمي خبري، مورد ارزيابي قرار گيرد. خدمت رساني بي نظير برخي تريبون هاي عمومي به رئيس دولت نهم و كانديداي نه چندان پر اقبال انتخابات دهم، اظهار نظرهاي شفاف بعضي از دست اندركاران انتخابات در ماه هاي گذشته كه مفهومي جز ابراز ارادت به احمدي نژاد و اعلام »تبرّي« از رقباي او نداشته است نيز وقتي در كنار حُسن استفاده دولت از اختيارات و امكانات رسانه اي براي انتساب همه خبرهاي خوش به دولت و متهم ساختن رقباي سياسي و حتي شركاي حكومتي – همچون مجلس – به كارشكني در برابر ايده هاي رئيس جمهور مورد ارزيابي قرار گيرد تنها اين نتيجه را به دنبال خواهد داشت كه: عده اي از صاحب نفوذان در نهادها و دستگاههاي مختلف نمي خواهند فردي جز احمدي نژاد سكان دولت دهم را به دست بگيرد. سخنان و اقدامات بعضي از اين افراد، نشان مي دهد كه آنها اگر بتوانند، از هيچ تلاشي براي تحقق اين »خواسته« خود دريغ نخواهند كرد. عده اي از افراد قدرتمند، پا را فراتر نهاده و پيشاپيش بر »تحقق غيرقابل ترديد« اين »خواسته« پافشاري كرده اند. عده اي ديگر هم كه كمي دورتر هستند بي احتياطي كرده و گفته اند: »به هر قيمت بايد از پيروزي اصلاح طلبان جلوگيري كنيم.« البته اين گروه كه در حلقه هاي نخستين »اصولگرايان تصميم گير« حضور ندارند مقصر نيستند زيرا مقاماتي كه به صراحت از دخالت در سياست منع شده اند در رهنمودهاي تريبوني خود اظهار داشته اند: »معتدل هاي دوم خرداد از تندروهاي آنها خطرناك تر هستند«.

در واقع آنچه كه در روزها و هفته هاي اخير بيان مي شود و قطعا اهميت آن از اظهارات اخير يك فرمانده عالي رتبه نظامي بيشتر است، همان سخني مي باشد كه از دوسال قبل با عبارات مختلف و توسط حاميان بانفوذ نظامي و غيرنظامي دولت نهم بيان شده است. اكنون هم به نظر مي رسد علت تكرار بعضي سخنان، ضعف گيرندگي كانديداهاي اصلاح طلب بوده است! اصولگراياني كه قرار است با پيروزي آنها، همه اهل ايمان در دنيا خوشحال شوند ظاهراً به هر زباني كه توانسته اند خاتمي، كروبي و موسوي را مخاطب قرار داده اند تا بلكه آنها را از رقابت با احمدي نژاد منصرف كنند و اكنون مشخص نيست اين بندگان خاص خدا، با چه زباني بايدپيام خود را منتقل كنند تا اصلاح طلبان، با كناره گيري داوطلبانه، دوستان آنطرفي را از برخي موضع گيري ها بي نياز كنند؛ موضع گيري هايي كه هم براي آنطرفي ها حرف و حديث درست مي كند و هم مي تواند موجب نگراني عده اي از مردم شود.