نوشته های برچسب خورده با ‘تشییع جنازه عزت الله سحابی’

مجتبی واحدی مشاور مهدی کروبی و سردبیر سابق روزنامه افتاب یزد در فیسبوک خود به قتل بی شرمانه هاله سحابی آن هم در مراسم تشییع جنازه عزت الله سحابی واکنش نشان داد متن یاداشت مجتبی واحدی در این مورد به این شرح است:

«نمی دانم خبر به شهادت رساندن هاله سحابی توسط مأموران حرام لقمه و بعضاً حرام نطفه ، صحیح است یا نه . اگر این خبر درست باشد به جای گریه بر حال خانواده سحابی ، باید به حال رهبر مدعی اقتدار گریه کرد که هم از تشییع جنازه پدر یکصد ساله موسوی بر خود می لرزد ، هم بدرقه پیکر ناصر حجازی بر پیکر او رعشه می اندازد و هم مأموران او برای جبران کینه های مقام معظم از شخصیت هایی مانند سحابی ، دختر او را به خاک و خون می کِشند»