نوشته های برچسب خورده با ‘احمدی نژاد اختلاف’

وقتی دوسال پیش احمدی نژاد در مناظره با میرحسین تصویر همسر وی را در مقابل ملیون ها بیننده نشان داد به فکرش هم نمیرسد که تنها دو سال بعد، صدیقی امام جمعه تهران خودش را تهدید کند که ولایت فقیه میتواند همسرش را بر وی حرام کند ! اگر همینطور پیش رود ممکن است حتی کار به جاهای باریک هم برسد، به نظر میرسد که با توجه به اظهارات چند روزه طرفداران و پاچه خواران خامنه ای علیه احمدی نژاد و زیاد شدن فشارها روی وی، احمدی نژاد در آینده نزدیک مجبور به واکنش شود که این واکنش به هر طریق هم که باشد از اختلاف ها نخواهد کاست همانطور که حضورش در جلسه هیات دولت از این اختلاف وی و خامنه ای کم نکرد.

حالا این سوال را باید از حکومت پرسید که واقعا کودتای 22 خرداد که با این همه هزینه از جمله شهادت بهترین فرزندان این آب و خاک و زندانی شدن دیگر هموطنان و هزینه های گزاف سرکوب مردم برای به روی کار آوردن احمدی نژآد ارزشش را داشت که حالا میبینم وی و تیمش این گونه در برابر حکومت گردن کشی میکنند. البته چیزی که مشخص است این است که این حکومت برای حفظ خود از فدا کردن هیچ شخصی واهمه ندارد همان ظور که با منتظری برخورد شد با احمدی نژآد هم میتواند برخورد شود