نوشته های برچسب خورده با ‘آی نقی’

شاهین برای مردمی میخواند که توقعی نیست که بفهمند چه میخواند … نقی یکی از بهترین کارهای شاهین نجفی است … شاهین چه آگاهانه از جماعتی میگوید که صبح زنده باد میگن و شب مرده باد و همین عبارت الآن شرح حال اینروز های وی است … هرروزی که انتقاهای شخصیت های معلوم الحال از وی بیشتر میشود موفق تر بودن این کار وی واضح و مبرهن تر میشود … برخی که شاهین را با سلمان رشدی مقایسه میکنند سخت در اشتباهند … نکته بارز در این است که شاهین اعتقاد ندارد که توهینی کرده باشد و در سراسر متن آهنگ «نقی» توهین نیست و فقط به شیوه ای که خاص شاهین است با کلمات بازی شده است … تفاوت دیگر در این است که شاهین سلمان رشدی نیست که در خانه بنشیند و کتاب بنویسد اون نیاز دارد که کنسرت اجرا کند و با این وضعیتی که عوامل حکومت جمهوری اسلامی برای وی ایجاد کرده اند شاید به مشکل برخورد کند … بیاید همین امروز از صدای نسل منتقد دفاع کنیم اگر میخواهیم فردا هم نسل منتقد صدایشان بلند باشد …