وقتي عصر روز 7 تير خبر بازداشت رضا عطاران رو خبرگزاري هاي سبزمنتشر كردن يه احساس عجيبي بهم دست داد ياد سريالاي رمضانش افتادم كه اكثرمردم رو پاي تلويزيونا نگه ميداشت به خودم باليدم كه توي اين سال ها جزء طرفداراي پروپا قرصش بودم و وقتي خبرعدم همكاري صدا و سيما با اون براي ساختن سريال رو به خاطر حضورش در تجمع سالگرد هفت تير در مسجد قبا با پيراهن سبز خوش رنگش شنيدم زياد تعجب نكردم چون همه از جمله من ميدونستيم كه بعضيا چشم ديدن كاراشو به خاطر طعنه هاي بدجوري كه بهشون ميزد نداشتن و منتطر بهانه بودن كه از صداوسيما طردش كنن اون وقت يجورايي خوشحال شدم كه ديگه واسه صداوسيما ضد ملي ايران برنامه نميسازه و من كه بعد از انتخابات تلويزيون ايران رو تحريم كرده بودم مجبور نبودم به خاطر عطاران نگاه كنم.

هرجور بود گذشت تا رسيديم به رمضون امسال، نميدونم ولي يجورايي اسم رضا عطاران وسريالاش با رمضون پيوند خورده و عادت كرديم كه توي طنزهاش يه حال اساسي از بعضيا بگيره اما با سريالاي امسال كه به معناي واقعي كلمه «مزخرف» هستند به خودم گفتم اگه توي هر كشور ديگه بود واسه عطاران و امثال عطاران فرش قرمز پهن ميكردن توي كشور ما بايد امثال عطاران ها بازداشت بشن فقط به خاطر اين كه با مردم بودن و جرمشون سبز بودنشونه.

نميدونم رضاي عزيز اين نوشته منو ميخوني يا نه ولي بدون هركجا كه هستي فقط ميتونم برات آرزوي موفقيت كنم و اين مژده رو بهت بدم كه به زودي زود بساط حكومت ظلم و جور برچينده ميشه و تو و همه سبزاي ديگه به هر آنچه كه لياقتش رو دارين ميرسين .

آري وعده حق نزديك است …

دیدگاه‌ها
  1. پچ پچ تفت می‌گوید:

    شما رو لینک کردم من و با اسم پچ پچ تفت لینک کنید

  2. پچ پچ تفت می‌گوید:

    شما را ب لینک کردم.من و با اسم پچ پچ تفت لینک کن

  3. آخرین بازمانده می‌گوید:

    مرد بزرگ , غمخواری و تشویش نشان نمی دهد , عاقل است و تردید ندارد , شجاع است و نمی ترسد . کنفوسیوس