اسفندیار رحیم مشایی با انکار دعوت از «هوشنگ اميراحمدي» کیهان را به دروغ گویی و تشویش اذهان عمومی متهم ساخت که با واکنش تند کیهان شریعتمداری مواجه شد. به نقل از کیهان، همایش ایرانیان خارج نشین در حدود 80 میلیارد تومان هزینه داشته که این همایش با دعوت از عناصر ضد نظام برگزار شده است. گفتنی است این همایش پارسال نیز برگزار شده و هیچ گونه سرمایه گذاری خارجی توسط مدعوین در داخل کشور که هدف اصلی این گردهمایی بوده، صورت نگرفته است. آیا این تضییع بیت المال ما ایرانیان نیست؟؟؟

متن کامل نامه های ارسالی از طرفین که در کیهان شریعتمداری چاپ شده است، عیناً در زیر می آید. شما را به خواندن این نامه ها دعوت می کنیم:

«آقاي مشايي ! باز هم انكار مي كنيد ؟!
اسناد جديد در كيهان امروز

در پي انتشار متن دعوتنامه شوراي عالي ايرانيان مقيم خارج كشور از هوشنگ اميراحمدي براي شركت در دومين همايش اين شورا كه نشان مي داد ادعاي آقاي مشايي مبني بر اين كه نامبرده به همايش دعوت نشده كذب محض است، روابط عمومي شوراي ياد شده جوابيه اي براي كيهان ارسال كرده و كوشيده است دعوت از عنصر ضد انقلاب ياد شده را انكار كند، متن كامل جوابيه شوراي عالي ايرانيان مقيم خارج از كشور و توضيحات كيهان از نظرتان مي گذرد.
جناب آقاي حسين شريعتمداري
مديرمسئول محترم روزنامه كيهان
با سلام
با عنايت به مطلب مندرج در آن روزنامه به تاريخ 14/5/89 با عنوان «مشايي: اميراحمدي را دعوت نكرده ايم، متن دعوت نامه در كيهان امروز»، مستند به تصوير يك سند جعلي، بدينوسيله پاسخ مربوط ايفاد مي گردد. شايسته است براي تنوير افكار عمومي و حسب قانون مطبوعات، نسبت به چاپ در نخستين شماره آن روزنامه دستور اقدام فرمايند:
1- كليه مدعوين محترم همايش بزرگ ايرانيان خارج از كشور كارت دعوت (تصوير پيوست1) راكه با امضاي دبيركل محترم شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور و رئيس همايش صادر شده است دريافت نموده اند، بنابراين هرگونه دعوتنامه ديگري براي شركت در اين همايش سنديت ندارد. ضمن آنكه ميهمانان محترم كارت رسمي و تأييد شده حضور در همايش را نيز اخذ نموده اند (تصوير پيوست2)، لذا براساس قاعده فقهي «البينه علي المدعي» ارايه اسناد مربوطه براي اثبات مدعاي آن روزنامه و صحت سند منتشره ضرورت دارد.
2- حضور نامبرده در هتل استقلال براساس اقدام شخصي بوده است كه در اين خصوص توجه مخاطبان محترم را به نامه شماره 2601/101 مورخ 14/5/89 مديريت محترم هتل مزبور (تصوير پيوست3) در پاسخ به استعلام اين شورا جلب مي نمايد. ضمن آنكه در فهرست اعلام شده به هتل استقلال جهت رزرو اتاق ميهمانان همايش نامي از شخص مورد نظر وجود ندارد.
3- كليه برنامه هاي همايش، اعم از افتتاحيه، سخنراني ها، پنل هاي تخصصي، اختتاميه و… با پوشش تصويري مدعوين و حضار محترم، همراه بوده و اسناد صوتي- تصويري آنها موجود است كه در روز پايان همايش در يك لوح فشرده به حاضران تقديم شده است. اين اسناد، مدعاي آن روزنامه را در خصوص حضور فرد موصوف در همايش مردود مي داند. چنانچه آن روزنامه محترم سند ديگري در اثبات مدعاي خود در اختيار دارد، در اسرع وقت نسبت به انتشار آن مبادرت ورزد.
4- مخاطبان محترم در قبال ادعاي حضور فرد مورد نظر در همايش بزرگ ايرانيان مقيم خارج از كشور كه با قيد «قابل انكار نبودن» بدان اشاره شده، به طور منطقي خواهان ارايه اسناد در اين خصوص هستند كه با عنايت به قطعيت عدم شركت نامبرده در اين همايش، ادعاي روزنامه كيهان كذب محض است. در همين راستا ارايه اسناد مربوطه براي تنوير افكار عمومي از سوي آن روزنامه موكداً مورد تقاضاست.
در پايان ضمن يادآوري اهميت و نتايج پربار و غيرقابل انكار همايش بزرگ ايرانيان مقيم خارج از كشور در تامين منافع ملي، رعايت اخلاق اسلامي و حرفه اي در انتشار مطالبي از اين دست كه از مصاديق بارز نشر اكاذيب منجر به تشويش اذهان عمومي است، توصيه مي شود.
حسن بوشهريان
سرپرست اداره كل روابط عمومي
كيهان: اگر چه اصرار آقاي مشايي بر تكرار يك دروغ بزرگ سؤال برانگيز است و البته با اسنادي كه در اختيار داريم، نگراني ايشان براي ما قابل درك است ولي بايد از ارسال جوابيه شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور – بخوانيد آقاي مشايي- تشكر كنيم چرا كه اين جوابيه فرصتي براي بازگو كردن برخي ديگر از ابعاد ماجرا در اختيارمان مي گذارد و اميدواريم چنانچه همتي در ميان مسئولان و مراكز مربوطه وجود داشته باشد- كه به يقين وجود دارد- از تكرار موارد مشابه جلوگيري شود.
و اما درباره جوابيه شوراي ياد شده اگر چه گفتني هاي بسياري هست ولي تنها به چند نمونه از آن بسيارها اشاره مي كنيم؛
1- ادعا كرده اند سند دعوت از هوشنگ اميراحمدي كه در كيهان منتشر شده است، «جعلي»! است و توضيح نداده اند كه چرا؟! اين سند متن دقيق و بي كم و كاست «ايميل» شوراي ايرانيان خارج از كشور است كه خطاب به هوشنگ اميراحمدي ارسال شده و از وي براي شركت در دومين همايش ايرانيان خارج از كشور دعوت به عمل آمده است. در جوابيه نوشته اند «كليه مدعوين محترم همايش بزرگ ايرانيان خارج از كشور كارت دعوت را كه با امضاي دبيركل محترم شورا و رئيس همايش صادر شده است دريافت نموده اند» كه در آن ترديدي نيست ولي آقايان عمداً توضيح نداده اند كه كارت مورد اشاره در تهران به شركت كنندگان داده مي شود و تمامي آنها ابتدا از طريق «ايميل» به همايش دعوت مي شوند و بعد از انجام امور مقدماتي نظير تهيه بليط، رزرو هتل، تعيين تاريخ پرواز و… وارد كشور شده و به محض ورود كارت شركت در همايش را دريافت مي كنند. و سند منتشر شده در كيهان نشان مي دهد كه «ايميل» مورد اشاره براي هوشنگ اميراحمدي نيز ارسال شده است. گفتني است كه ساير دعوت شدگان نيز ابتدا ايميلي دقيقا با همان متن را دريافت كرده اند و سپس مقدمات ورود آنها انجام پذيرفته است. بنابراين آقاي مشايي چگونه ايميل ياد شده را جعلي! مي نامد و مسير مورد اشاره براي دعوت از ميهمانان همايش را دروغ!! معرفي مي كند؟!
2- تعداد ديگري از ميهمانان دعوت شده نيز كه نسبت به هويت ضد انقلابي شماري از دعوت شدگان و مواردي از فساد پيراموني همايش اعتراض جدي داشته اند، ايميل هاي دعوت خود را در اختيار كيهان قرار داده اند و نكته درخور توجه كه تيم آقاي مشايي از آن غفلت كرده اند اين كه «IP» همه ايميل ها يكسان است و نشان مي دهد از يك سيستم كامپيوتري واحد براي ميهمانان ارسال شده است.
3- در جوابيه با بهره گيري ناشيانه از قاعده فقهي «البينه علي المدعي» يعني ارائه دليل برعهده ادعاكننده است، از كيهان خواسته اند براي اثبات ادعاي خود دليل و سند ارائه كند كه بايد گفت؛ كيهان متن سند خود- يعني ايميل دعوت از اميراحمدي- را ارائه كرده و اسناد ديگري نيز در همين آورده است و مطابق قاعده فقهي ياد شده، آقاي مشايي كه ادعا مي كند اين سند جعلي است بايد براي ادعاي خود دليل و سند ارائه كند. به بيان ديگر كيهان سند ارائه مي كند و آقاي مشايي فقط به حرف خود استناد مي كند!
ما در اين زمينه به آقاي مشايي كمك مي كنيم و راه كار نشان مي دهيم. ايشان براي اثبات ادعاي خود مبني بر جعلي بودن سند كيهان مي تواند- البته اگر جرأت داشته باشد- متن چند ايميل ديگر كه براي ساير دعوت شدگان ارسال كرده است را منتشر كند تا مردم با مقايسه آن ايميل ها و ايميل منتشر شده در كيهان دروغگو را بشناسند.
خوانندگان عزيز نگران نباشند كه مبادا شوراي ياد شده ايميل هاي جعلي منتشر كند، چرا كه كيهان متن چند ايميل ديگر را در اختيار دارد و جعل احتمالي ايميل از جانب آنها شبيه جعل اسكناس 32 توماني خواهد بود! كه به آساني قابل تشخيص است.
4- اگر آقاي مشايي هنوز هم اصرار دارد كه از هوشنگ اميراحمدي دعوت نكرده است مي تواند به «ايميل» زير كه اميراحمدي در همان روز دعوت از وي براي مسئولان همايش ارسال نموده و در آن ثبت نام خود را تاييد كرده است توجه كند؛
«ضمن سلام و تشكر از پذيرش درخواست بنده براي شركت در همايش بزرگ ايرانيان خارج از كشور، اطلاعات داده شده در فرم ثبت نام صحيح مي باشد. اينجانب بليط خود را شخصا خريداري نموده ام و اطلاعات آن را هم به پيوست اين ايميل دوباره مي فرستم. برابر مقررات شما هزينه بليط را در ايران دريافت خواهم كرد.
ارادتمند
هوشنگ اميراحمدي»
5- و اما، علاوه بر موارد ياد شده، تصوير «فرم ثبت نام متقاضيان شركت در همايش» كه هوشنگ اميراحمدي بعد از دريافت ايميل دعوتنامه، آن را پر كرده و براي مسئولان همايش ارسال كرده است نيز در دست است كه كليشه آن را در همين صفحه ملاحظه مي فرمائيد. نام، مشخصات، عكس، شماره پرواز، شركت هواپيمايي، تاريخ و ساعت ورود به فرودگاه امام خميني و….
اكنون بايد از آقاي مشايي پرسيد؛ باز هم دعوت از اين عنصر ضد انقلاب را انكار مي فرمائيد؟!
6- ادعا كرده اند كه براي هوشنگ اميراحمدي در هتل استقلال يعني محل اسكان ميهمانان جا رزرو نشده است! كه بايد گفت؛ ايشان در هتل استقلال ساكن بوده و بعد از انتشار يادداشت كيهان با عنوان «آنجا چه خبر است؟!» كه روز دوشنبه 11 مرداد ماه، همزمان با آغاز همايش منتشر شده بود، از ايشان خواسته مي شود در همايش آفتابي نشود كه البته مي شود و پس از اين توصيه با عصبانيت اعلام مي كند اگر دعوت از وي را انكار كنند، متن دعوتنامه را منتشر خواهد كرد. وي با خبرنگار يكي از خبرگزاري ها در لابي هتل استقلال مصاحبه مي كند كه ضبط و دوربين خبرنگار مصاحبه كننده را توقيف مي كنند. ولي مصاحبه ديگري از سوي يك خبرنگار ديگر انجام شده كه متن آن موجود است و البته كيهان با توجه به اسناد غيرقابل انكاري كه در اختيار دارد از استناد به اين مصاحبه بي نياز است.
ضمناً گفتني است كه هوشنگ اميراحمدي در ضيافت باشگاه وزارت امور خارجه كشورمان كه به افتخار ايرانيان دعوت شده برپا شده بود، حضور داشته است و…
7- آقاي مشايي نمي تواند دعوت از هوشنگ اميراحمدي را انكار كند و نهايتاً اين كه مي تواند اعتراف كند كه بعد از دعوت وي به اين نتيجه رسيده است كه حضور آشكار او در همايش با توجه به هويت شناخته شده نامبرده مي تواند برخي از اهداف اين همايش را زير سوال ببرد و به اين علت دعوت علني از وي را پس گرفته و به حضور غيرعلني وي بسنده كرده اند. اين نكته اگرچه از ناپسندي و زشتي دعوت وي نمي كاهد ولي دستكم نشان مي دهد كه دست اندركاران همايش هنوز براي روح بلند مردم ايران اندك احترامي قائل هستند. اما چرا چنين نمي كنند؟! شايد به اين علت كه ماجراي همايش و برخي از موارد سوال برانگيز آن منحصر به دعوت از هوشنگ اميراحمدي نيست … بخوانيد.
8- در اين همايش از برخي چهره هاي ايراني و خارجي كه مرتكب جرايم قابل پيگيري قضايي شده و به محض ورود بايستي بازداشت و تحت پيگرد قرار مي گرفتند نيز دعوت شده است كه معلوم نيست مراكز اطلاعاتي و امنيتي كشور چگونه و با كدام توصيه احتمالي از انجام وظيفه قانوني خود درباره آنها سر باز زده اند؟!
در اين باره اگرچه گفتني هايي هست ولي فقط به عنوان مثال بايد پرسيد، چرا از آقاي «وحيد-گ» كه در سال 88 تظاهرات عوامل ضد انقلاب در مقابل سفارت ايران در استراليا را به حمايت از سران فتنه سازماندهي كرده بود براي شركت در همايش دعوت شده و يا «محمد-پ»، «عباس-ع» و… با چه انگيزه اي دعوت شده اند؟! و…
9- سوال اساسي تر آن كه چرا بايد در شرايط كنوني با هزينه نجومي و هنگفتي بالغ بر 80 ميليارد ايرانيان خارج از كشور را براي شنيدن سخنان شرك آلود آقاي مشايي گردهم آورد؟! و اين اظهارات شرم آور و ضد انقلابي را در پوشش ديدگاه جمهوري اسلامي ايران به خورد آنان داد؟! چه كسي به آقاي مشايي اجازه داده است كه 80 و چند ميليارد پول بي زبان بيت المال را از حلقوم محرومان و مستضعفان بيرون بكشد و براي سخنان آمريكا و اسرائيل پسند خود مستمع جمع كند؟! راستي! وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، دستگاه قضايي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مخصوصا شخص رياست محترم جمهوري چه پاسخي براي اين پلشتي آشكار دارند؟!
درباره سخنراني آقاي مشايي در همايش ياد شده گفتني هاي جداگانه اي هست كه به آن خواهيم پرداخت ولي فقط در اين اظهارنظرها دقت كنيد؛
«از مكتب اسلام دريافت هاي متنوعي وجود دارد و من بر مكتب ايران اصرار دارم»! آيا اين، همان ديدگاهي نيست كه طي 32 سال گذشته آمريكا و اسرائيل براي قبولاندن آن همه توان خود را به كار گرفته اند؟ تقابل ايران و اسلام!، دست كشيدن از اسلام در پوشش رويكرد به مكتب ايران! اساسا چرا نفي اسلام؟! و عجيب آن كه در قالب ايران دوستي مطرح مي شود!
و يا اين كه «انديشه آقاي احمدي نژاد حذف رژيم صهيونيستي از نقشه جغرافيايي نيست، بلكه ما معتقديم آمدن اسرائيل مبنا ندارد، اين رژيم زوركي آمده و موقت است»… آيا اين دقيقا همان شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فداي ايران»! نيست؟! يعني اسرائيل خودش رفتني است و نبايد در پي مقابله با آن بود! صهيونيست ها مگر چه مي خواهند؟! آيا آقاي احمدي نژاد با محو اسرائيل كه ديدگاه قطعي امام راحل(ره) است مخالفند؟! به يقين پاسخ منفي است. پس ادعاي آقاي مشايي چيست؟!
10- و بالاخره؛ آقاي مشايي اصرار دارد كه خود را ترجمان آقاي احمدي نژاد معرفي كند و با اين ترفند انتقاد و اعتراض به خود را نشانه مخالفت با رياست محترم جمهوري قلمداد كند! ايشان بارها اين ترفند را به كار گرفته و از جمله انتقادات كيهان به خود را نشانه مخالفت با رياست محترم جمهوري جا زده است و حال آن كه كيهان بيشترين حمايت ها را به حق از آقاي دكتر احمدي نژاد داشته است و در بسياري از موارد كه رسانه هاي وابسته به دولت از حمايت ايشان دريغ كرده اند يك تنه به مقابله با بدخواهان و حمايت از دولت شتافته است و البته، انتقادها را نيز در جاي خود مطرح كرده است. سران و عوامل فتنه از اين ترفند باخبرند ولي دوستان خودي بايد به اين نكته توجه داشته باشند و فريب اين ترفندها را كه براي بدنام كردن رئيس جمهور تدارك شده است، نخورند.»

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s